Levítaborgirnar

1 Ættarhöfðingjar Levítanna fóru til Eleasars prests, Jósúa Núnssonar og annarra höfðingja ættbálka Ísraelsmanna. 2 Þeir töluðu við þá í Síló í Kanaanslandi og sögðu: „Drottinn bauð fyrir munn Móse að fá okkur borgir að búa í og haglendi þeirra handa fénaði okkar.“ 3 Þá létu Ísraelsmenn Levítunum borgirnar í té af erfðahlutum sínum og haglendi þeirra, eins og Drottinn hafði boðið.
4 Við hlutkesti kom upp hlutur ætta Kahatíta. Hlutu Levítarnir, sem voru niðjar Arons prests, þrettán borgir frá ættbálkum Júda, Símeons og Benjamíns. 5 Aðrir Kahatítar fengu með hlutkesti tíu borgir frá ættum í ættbálkum Efraíms, Dans og hálfum ættbálki Manasse.
6 Niðjar Gersons hlutu þrettán borgir með hlutkesti frá ættum í ættbálkum Íssakars, Assers, Naftalí og þeim helmingi ættbálks Manasse sem bjó í Basan.
7 Ættir niðja Merarí hlutu tólf borgir, hver ætt fyrir sig, frá ættbálkum Rúbens, Gaðs og Sebúlons.
8 Ísraelsmenn fengu Levítunum þessar borgir ásamt haglendinu umhverfis þær, eftir hlutkesti eins og Drottinn hafði boðið af munni Móse.
9 Þær borgir ættbálka Júda og Símeons sem nefndar eru hér á eftir voru fengnar þeim niðjum 10 Arons sem voru af ætt Kahatíta en þeir voru niðjar Leví. Þeir fengu þessar borgir af því að hlutur þeirra kom fyrstur upp.
11 Þeir fengu Kirjat Arba, sem faðir Anaks hafði átt, það er Hebron, í fjalllendi Júda ásamt haglendinu umhverfis hana. 12 En Kaleb Jefúnneson fékk akurland borgarinnar til eignar og þorpin sem heyrðu henni til.
13 Niðjum Arons prests fengu þeir Hebron, griðaborg fyrir þá sem höfðu orðið manni að bana, og haglendi hennar. Er það griðastaður fyrir vígseka. Enn fremur hlutu þeir Líbna og haglendi hennar, 14 Jattír og haglendi hennar, Estemóa og haglendi hennar, 15 Hólon og haglendi hennar, Debír og haglendi hennar, 16 Aín og haglendi hennar, Jútta og haglendi hennar og Bet Semes og haglendi hennar, alls níu borgir frá þessum tveimur ættbálkum.
17 Frá ættbálki Benjamíns hlutu þeir Gíbeon og haglendi hennar, Geba og haglendi hennar, 18 Anatót og haglendi hennar og Almón og haglendi hennar, alls fjórar borgir.
19 Alls hlutu prestarnir, niðjar Arons, þrettán borgir og haglendi þeirra.
20 Aðrar ættir niðja Kahats, sem töldust til Levíta, fengu með hlutkesti borgir frá ættbálki Efraíms. 21 Þær fengu griðaborgir fyrir þá sem höfðu orðið manni að bana, Síkem og haglendi hennar í Efraímsfjöllum og Geser og haglendi hennar, 22 Kibsaím og haglendi hennar og Bet Hóron og haglendi hennar, alls fjórar borgir.
23 Frá ættbálki Dans hlutu þeir Elteke og haglendi hennar, Gibbetón og haglendi hennar, 24 Ajalon og haglendi hennar og Gat Rimmon og haglendi hennar, alls fjórar borgir.
25 Frá hálfum ættbálki Manasse hlutu þeir Taanak og haglendi hennar og Gat Rimmon og haglendi hennar, tvær borgir.
26 Alls voru borgir ætta annarra Kahatsniðja tíu, ásamt haglendi þeirra.
27 Niðjar Gersons, sem voru af Levítaættum, hlutu griðaborg frá hálfum ættbálki Manasse fyrir þá sem höfðu orðið manni að bana. Var það Gólan í Basan og haglendi hennar. Einnig hlutu þeir Beestera og haglendi hennar, þær tvær borgir.
28 Frá ættbálki Íssakars hlutu þeir Kisjón og haglendi hennar, Daberat og haglendi hennar, 29 Jarmút og haglendi hennar og En Ganním og haglendi hennar, alls fjórar borgir.
30 Frá ættbálki Assers hlutu þeir Míseal og haglendi hennar, Abdón og haglendi hennar, 31 Helkat og haglendi hennar og Rehób og haglendi hennar, alls fjórar borgir.
32 Frá ættbálki Naftalí hlutu þeir griðaborg fyrir þá sem höfðu orðið manni að bana, Kedes í Galíleu og haglendi hennar, einnig Hammót Dór og haglendi hennar og Kartan og haglendi hennar, alls þrjár borgir.
33 Alls voru borgir Gersoníta, hverrar ættar um sig, þrettán ásamt haglendi þeirra.
34 Ættir niðja Merarí, þeirra Levíta sem ótaldir eru, fengu þessar borgir frá ættbálki Sebúlons: Jokneam og haglendi hennar, Karta og haglendi hennar, 35 Dimna og haglendi hennar og Nahalal og haglendi hennar, alls fjórar borgir.
36 Frá ættbálki Rúbens hlutu þær Beser og haglendi hennar, Jahsa og haglendi hennar, 37 Kedemót og haglendi hennar og Mefaat og haglendi hennar, alls fjórar borgir.
38 Frá ættbálki Gaðs hlutu þær griðaborg fyrir þá sem höfðu orðið manni að bana, Ramót í Gíleað og haglendi hennar, Mahanaím og haglendi hennar, 39 Hesbon og haglendi hennar og Jaser og haglendi hennar, alls fjórar borgir.
40 Alls voru þær borgir tólf sem með hlutkesti féllu þeim Levítaættum í hlut sem enn voru eftir meðal niðja Merarí, hverri ætt fyrir sig.
41 Allar borgir Levíta og haglendi þeirra voru dreifðar um eignarlönd Ísraelsmanna, fjörutíu og átta talsins. 42 Hverri þessara borga heyrði haglendið umhverfis. Þannig háttaði til um allar þessar borgir.

Uppfylling fyrirheitanna

43 Drottinn gaf Ísrael allt það land sem hann hafði heitið að gefa feðrum þeirra. Þeir tóku það til eignar og settust þar að. 44 Drottinn veitti þeim frið allt umhverfis eins og hann hafði heitið feðrum þeirra. Enginn fjandmanna þeirra gat veitt þeim viðnám því að Drottinn seldi alla óvini þeim í hendur. 45 Ekkert brást af öllum þeim fyrirheitum sem Drottinn hafði veitt samfélagi Ísraelsmanna. Þau rættust öll.