Niðjatal Davíðs

1 Þetta eru synir Davíðs sem fæddust honum í Hebron: Ammón, frumburðurinn sem hann átti með Akínóam frá Jesreel, annar var Daníel, með Abígail frá Karmel, 2 þriðji Absalon, sonur Maöku, dóttur Talmaí, konungs í Gesúr, fjórði Adónía, sonur Haggítar, 3 fimmti Sefatja, með Abítal, sjötti Jitream, með Eglu, konu sinni. 4 Honum fæddust sex synir í Hebron þar sem hann var konungur sjö ár og sex mánuði. Hann var konungur í Jerúsalem þrjátíu og þrjú ár 5 og þetta eru synirnir sem fæddust honum í Jerúsalem: Símea og Sóbab og Natan og Salómon. Þessa fjóra átti hann með Batsúu Ammíelsdóttur. 6 Og hann eignaðist enn fremur Jíbhar og Elísama og Elífelet 7 og Nóga og Nefeg og Jafía 8 og Elísama og Eljada og Elífelet, alls níu. 9 Þetta voru allir synir Davíðs nema synir hjákvennanna og Tamar var systir þeirra.
10 Og sonur Salómons var Rehabeam, sonur hans var Abía, sonur hans Asa, sonur hans Jósafat, 11 sonur hans Jóram, sonur hans Ahasía, sonur hans Jóas, 12 sonur hans Amasía, sonur hans Asaría, sonur hans Jótam, 13 sonur hans Akas, sonur hans Hiskía, sonur hans Manasse, 14 sonur hans Amón og sonur hans Jósía. 15 Og synir Jósía voru Jóhanan, frumburðurinn, annar Jójakím, þriðji Sedekía, fjórði Sallúm. 16 Og synir Jójakíms voru Jekonja, sonur hans, og Sedekía, sonur hans. 17 Og synir Jekonja, sem fluttur var í útlegð, voru Sealtíel, 18 Malkíram, Pedaja, Seneasser, Jekamja, Hósama og Nedabja. 19 Og synir Pedaja voru Serúbabel og Símeí. Og synir Serúbabels voru Mesúllam og Hananja og Selómúí var systir þeirra. 20 Synir Mesúllams voru Hasúba og Óhel og Berekía og Hasadja og Júsab Hesed, alls fimm. 21 Og synir Hananja voru Pelatja og Jesaja og Refaja og Arnan og Óbadja og Sekanja. 22 Og synir Sekanja voru Semaja og Hattúa og Jígeal og Baría og Nearja og Safat, alls sex. 23 Og synir Nearja voru Eljóenaí og Hiskía og Asríkam, alls þrír. 24 Og synir Eljóenaí voru Hódavja og Eljasíb og Pelaja og Akkúb og Jóhanan og Delaja og Ananí, alls sjö.