23 Þeir niðjar Leví, sem voru ættarhöfðingjar, voru skráðir í annálabókunum allt fram á daga Jóhanans Eljasíbssonar.
24 Þetta voru foringjar Levítanna:
Hasbaja, Serebja, Jósúa, Baní, Kadmíel og ættbræður þeirra sem stóðu gegnt þeim þegar lofgjörðar- og þakkarsálmarnir voru fluttir samkvæmt fyrirmælum guðsmannsins Davíðs. Söngflokkarnir stóðu hvor gegnt öðrum: 25 Mattanja, Bakbúkja, Óbadía, Mesúllam, Talmón og Akkúb stóðu vörð sem hliðverðir við geymsluherbergin í hliðunum.
26 Þessir menn voru uppi á dögum Jójakíms Jósúasonar, Jósadakssonar, og Nehemía landstjóra og Esra, prests og fræðimanns.

Vígsla borgarmúranna

27 Þegar borgarmúrar Jerúsalem voru vígðir voru Levítarnir sóttir til þeirra staða þar sem þeir bjuggu og fluttir til Jerúsalem. Þeir áttu að annast vígsluna með fögnuði, lofsöngvum og sálmum, bumbuslætti og hörpuleik og sítaraspili. 28 Söngvarar Levíta söfnuðust saman bæði frá héraðinu í næsta nágrenni við Jerúsalem og frá þorpum Netófatíta, 29 frá Bet Gilgal og frá sléttunum við Geba og Asmavet því að þeir höfðu reist sér bæi í grennd við Jerúsalem.
30 Prestarnir og Levítarnir hreinsuðu nú sjálfa sig og því næst fólkið, hliðin og múrana.
31 Því næst lét ég höfðingja Júda stíga upp á múrinn, lét og tvo stóra kóra, sem flytja áttu þakkarsálminn, taka sér stöðu. Annar gekk til hægri uppi á borgarmúrnum í átt til Öskuhliðsins. 32 Á eftir honum kom Hósaja og helmingurinn af höfðingjum Júda. 33 Þá komu Asarja, Esra, Mesúllam, 34 Júda, Benjamín, Semaja og Jeremía. 35 Eftirtaldir prestar þeyttu lúðra: Sakaría Jónatansson, Semajasonar, Mattanjasonar, Míkajasonar, Sakkúrssonar, Sasafssonar 36 og starfsbræður hans, Semaja, Asareel, Mílalaí, Gílalaí, Maaí, Netaneel, Júda og Hananí og komu með hljóðfæri guðsmannsins Davíðs. Esra fræðimaður gekk á undan þeim. 37 Þeir gengu fram hjá Lindarhliðinu og beint upp þrepin upp í borg Davíðs. Þá gengu þeir tröppurnar upp á múrinn, fram hjá húsi Davíðs og austur að Vatnshliðinu.
38 Hinn kórinn gekk til vinstri og ég á eftir honum með hinum helmingi fólksins. Við gengum uppi á múrnum, fram hjá Ofnturninum til breiða múrsins, 39 fram hjá Efraímshliði, Jesanahliði, Fiskhliði, Hananelturni og Hundraðmannaturni og að Sauðahliði og staðnæmdumst við Fangelsishliðið.