Hið íslenska biblíufélag lét útbúa lestrarskrá árið 2015 fyrir þá sem hafa áhuga og vilja til að lesa alla Biblíuna á einu ári. Gera má ráð fyrir að lestur hvers dags taki 15–20 mínútur.

Hægt er að nálgast lestrarskrána til útprentunar með því að smella hér.

Fjórir lestrar á dag

Í lestrarskránni er Biblíunni skipt niður í fjóra lestra (ræðinga) fyrir hvern dag ársins. Hverjum degi fylgir ræðingur úr Gamla testamentinu, Nýja testamentinu, Davíðssálmum og Orðskviðunum. Þessi tilhögun á lestrunum gefur nokkurn fjölbreytileika fram yfir það að lesa ritninguna í einni bunu spjaldanna á milli. Einnig má nota lestrarskrána með tilbrigðum sem hentar hverjum og einum, t.d. má skipta lestrunum í morgun- og kvöldlestur og lesa tvo ræðinga í hvert sinn.

Lestrarskráin er fengin úr The One Year Bible, útg. Tyndale House Publishers, Inc., Wheaton, Illinois, 1986.

Séra Flóki Kristinsson tók skrána saman og bar saman við íslenska útgáfu Biblíunnar.

Janúar

1 1Mós 1.1–2.25 Matt 1.1–2.12 Slm 1.1–6 Okv 1.1–6
2 1Mós 3.1–4.26 Matt 2.13–3.6 Slm 2.1–12 Okv 1.7–9
3 1Mós 5.1–7.24 Matt 3.7–4.11 Slm 3.1–8 Okv 1.10–19
4 1Mós 8.1–10.32 Matt 4.12–25 Slm 4.1–9 Okv 1.20–23
5 1Mós 11.1–13.4 Matt 5.1–26 Slm 5.1–13 Okv 1.24–28
6 1Mós 13.5–15.21 Matt 5.27–48 Slm 6.1–10 Okv 1.29–33
7 1Mós 16.1–18.19 Matt 6.1–24 Slm 7.1–17 Okv 2.1–5
8 1Mós 18.20–19.38 Matt 6.25–7.14 Slm 8.1–9 Okv 2.6–15
9 1Mós 20.1–22.24 Matt 7.15–29 Slm 9.1–12 Okv 2.16–22
10 1Mós 23.1–24.51 Matt 8.1–17 Slm 9.13–20 Okv 3.1–6
11 1Mós 24.52–26.16 Matt 8.18–34 Slm 10.1–15 Okv 3.7–8
12 1Mós 26.17–27.46 Matt 9.1–17 Slm 10.16–18 Okv 3.9–10
13 1Mós 28.1–29.35 Matt 9.18–38 Slm 11.1–7 Okv 3.11–12
14 1Mós 30.1–31.16 Matt 10.1–25 Slm 12.1–8 Okv 3.13–15
15 1Mós 31.17–32.12 Matt 10.26–11.6 Slm 13.1–6 Okv 3.16–18
16 1Mós 32.13–34.31 Matt 11.7–30 Slm 14.1–7 Okv 3.19–20
17 1Mós 35.1–36.43 Matt 12.1–21 Slm 15.1–5 Okv 3.21–26
18 1Mós 37.1–38.30 Matt 12.22–45 Slm 16.1–11 Okv 3.27–32
19 1Mós 39.1–41.16 Matt 12.46–13.23 Slm 17.1–15 Okv 3.33–35
20 1Mós 41.17–42.17 Matt 13.24–46 Slm 18.1–15 Okv 4.1–6
21 1Mós 42.18–43.34 Matt 13.47–14.12 Slm 18.16–36 Okv 4.7–10
22 1Mós 44.1–45.28 Matt 14.13–36 Slm 18.37–50 Okv 4.11–13
23 1Mós 46.1–47.31 Matt 15.1–28 Slm 19.1–15 Okv 4.14–19
24 1Mós 48.1–49.33 Matt 15.29–16.12 Slm 20.1–10 Okv 4.20–27
25 1Mós 50.1–2Mós 2.10 Matt 16.13–17.9 Slm 21.1–14 Okv 5.1–6
26 2Mós 2.11–3.22 Matt 17.10–27 Slm 22.1–18 Okv 5.7–14
27 2Mós 4.1–5.21 Matt 18.1–22 Slm 22.19–32 Okv 5.15–21
28 2Mós 5.22–7.24 Matt 18.23–19.12 Slm 23.1–6 Okv 5.22–23
29 2Mós 7.25–9.35 Matt 19.13–30 Slm 24.1–10 Okv 6.1–5
30 2Mós 10.1–12.13 Matt 20.1–28 Slm 25.1–14 Okv 6.6–11
31 2Mós 12.14–13.16 Matt 20.29–21.22 Slm 25.15–22 Okv 6.12–15

Febrúar

1 2Mós 13.17–15.18 Matt 21.23–46 Slm 26.1–12 Okv 6.16–19
2 2Mós 15.19–17.7 Matt 22.1–33 Slm 27.1–6 Okv 6.20–26
3 2Mós 17.8–19.15 Matt 22.34–23.12 Slm 27.7–14 Okv 6.27–35
4 2Mós 19.16–21.21 Matt 23.13.39 Slm 28.1–9 Okv 7.1–5
5 2Mós 21.22–23.13 Matt 24.1–28 Slm 29.1–11 Okv 7.6–23
6 2Mós 23.14–25.40 Matt 24.29–51 Slm 30.1–13 Okv 7.24–27
7 2Mós 26.1–27.21 Matt 25.1–30 Slm 31.1–9 Okv 8.1–11
8 2Mós 28.1–43 Matt 25.31–26.13 Slm 31.10–19 Okv 8.12–13
9 2Mós 29.1–30.10 Matt 26.14–46 Slm 31.20–25 Okv 8.14–26
10 2Mós 30.11–31.18 Matt 26.47–68 Slm 32.1–11 Okv 8.27–32
11 2Mós 32.1–33.23 Matt 26.69–27.14 Slm 33.1–12 Okv 8.33–36
12 2Mós 34.1–35.9 Matt 27.15–31 Slm 33.13–23 Okv 9.1–6
13 2Mós 35.10–36.38 Matt 27.32–66 Slm 34.1–10 Okv 9.7–8
14 2Mós 37.1–38.31 Matt 28.1–20 Slm 34.11–22 Okv 9.9–10
15 2Mós 39.1–40.38 Mrk 1.1–28 Slm 35.1–16 Okv 9.11–12
16 3Mós 1.1–3.17 Mrk 1.29–2.12 Slm 35.17–28 Okv 9.13–18
17 3Mós 4.1–5.19 Mrk 2.13–3.6 Slm 36.1–13 Okv 10.1–2
18 3Mós 6.1–7.27 Mrk 3.7–30 Slm 37.1–11 Okv 10.3–4
19 3Mós 7.28–9.6 Mrk 3.31–4.25 Slm 37.12–29 Okv 10.5
20 3Mós 9.7–10.20 Mrk 4.26–5.20 Slm 37.30–40 Okv 10.6–7
21 3Mós 11.1–12.8 Mrk 5.21–43 Slm 38.1–23 Okv 10.8–9
22 3Mós 13.1–59 Mrk 6.1–29 Slm 39.1–14 Okv 10.10
23 3Mós 14.1–57 Mrk 6.30–56 Slm 40.1–10 Okv 10.11–12
24 3Mós 15.1–16.28 Mrk 7.1–23 Slm 40.11–18 Okv 10.13–14
25 3Mós 16.29–18.30 Mrk 7.24–8.10 Slm 41.1–14 Okv 10.15–16
26 3Mós 19.1–20.21 Mrk 8.11–38 Slm 42.1–12 Okv 10.17
27 3Mós 20.22–22.16 Mrk 9.1–29 Slm 43.1–5 Okv 10.18
28 3Mós 22.17–23.44 Mrk 9.30–10.12 Slm 44.1–8 Okv 10.19

Mars

1 3Mós 24.1–25.46 Mrk 10.13–31 Slm 44.9–27 Okv 10.20–21
2 3Mós 25.47–27.13 Mrk 10.32–52 Slm 45.1–18 Okv 10.22
3 3Mós 27.14–4Mós 1.54 Mrk 11.1–25 Slm 46.1–12 Okv 10.23
4 4Mós 2.1–3.51 Mrk 11.27–12.17 Slm 47.1–10 Okv 10.24–25
5 4Mós 4.1–5.31 Mrk 12.18–37 Slm 48.1–15 Okv 10.26
6 4Mós 6.1–7.89 Mrk 12.38–13.13 Slm 49.1–21 Okv 10.27–28
7 4Mós 8.1–9.23 Mrk 13.14–37 Slm 50.1–23 Okv 10.29–30
8 4Mós 10.1–11.23 Mrk 14.1–12 Slm 51.1–21 Okv 10.31–32
9 4Mós 11.24–13.33 Mrk 14.22–52 Slm 52.1–11 Okv 11.1–3
10 4Mós 14.1–15.16 Mrk 14.53–72 Slm 53.1–7 Okv 11.4
11 4Mós 15.17–16.40 Mrk 15.1–47 Slm 54.1–9 Okv 11.5–6
12 4Mós 16.41–18.32 Mrk 16.1–20 Slm 55.1–24 Okv 11.17
13 4Mós 19.1–20.29 Lúk 1.1–25 Slm 56.1–14 Okv 11.8
14 4Mós 21.1–22.20 Lúk 1.26–56 Slm 57.1–12 Okv 11.9–11
15 4Mós 22.21–23.30 Lúk 1.57–80 Slm 58.1–12 Okv 11.12–13
16 4Mós 24.1–25.18 Lúk 2.1–35 Slm 59.1–18 Okv 11.14
17 4Mós 26.1–51 Lúk 2.36–52 Slm 60.1–14 Okv 11.15
18 4Mós 26.52–28.15 Lúk 3.1–22 Slm 61.1–9 Okv 11.16–17
19 4Mós 28.16–29.40 Lúk 3.23–38 Slm 62.1–13 Okv 11.18–19
20 4Mós 30.1–31.54 Lúk 4.1–30 Slm 63.1–12 Okv 11.20–21
21 4Mós 32.1–33.39 Lúk 4.31–5.11 Slm 64.1–11 Okv 11.22
22 4Mós 33.40–35.34 Lúk 5.12–28 Slm 65.1–14 Okv 11.23
23 4Mós 36.1–5Mós 1.46 Lúk 5.29–6.11 Slm 66.1–20 Okv 11.24–26
24 5Mós 2.1–3.29 Lúk 6.12–38 Slm 67.1–8 Okv 11.27
25 5Mós 4.1–49 Lúk 6.39–7.10 Slm 68.1–17 Okv 11.28
26 5Mós 5.1–6.25 Lúk 7.11–35 Slm 68.18–36 Okv 11.29–31
27 5Mós 7.1–8.20 Lúk 7.36–8.3 Slm 69.1–18 Okv 12.1
28 5Mós 9.1–10.22 Lúk 8.4–21 Slm 69.19–37 Okv 12.2–3
29 5Mós 11.1–12.32 Lúk 8.22–39 Slm 70.1–6 Okv 12.4
30 5Mós 13.1–15.23 Lúk 8.40–9.6 Slm 71.1–24 Okv 12.5–7
31 5Mós 16.1–17.20 Lúk 9.7–27 Slm 72.1–20 Okv 12.8–9

Apríl

1 5Mós 18.1–20.20 Lúk 9.28–50 Slm 73.1–28 Okv 12.10
2 5Mós 21.1–22.30 Lúk 9.51–10.12 Slm 74.1–23 Okv 12.11
3 5Mós 23.1–25.19 Lúk 10.13–37 Slm 75.1–11 Okv 12.12–14
4 5Mós 26.1–27.26 Lúk 10.38–11.13 Slm 76.1–13 Okv 12.15–17
5 5Mós 28.1–68 Lúk 11.14–36 Slm 77.1–21 Okv 12.18
6 5Mós 29.1–30.20 Lúk 11.37–12.7 Slm 78.1–31 Okv 12.19–20
7 5Mós 31.1–32.27 Lúk 12.8–34 Slm 78.32–55 Okv 12.21–23
8 5Mós 32.28–52 Lúk 12.35–59 Slm 78.56–64 Okv 12.24
9 5Mós 33.1–29 Lúk 13.1–21 Slm 78.65–72 Okv 12.25
10 5Mós 34.1–Jós 2.24 Lúk 13.22–14.6 Slm 79.1–13 Okv 12.26
11 Jós 3.1–4.24 Lúk 14.7–35 Slm 80.1–20 Okv 12.27–28
12 Jós 5.1–7.15 Lúk 15.1–32 Slm 81.1–17 Okv 13.1
13 Jós 7.16–9.2 Lúk 16.1–18 Slm 82.1–8 Okv 13.2–3
14 Jós 9.3–10.43 Lúk 16.19–17.10 Slm 83.1–19 Okv 13.4
15 Jós 11.1–12.24 Lúk 17.11–37 Slm 84.1–13 Okv 13.5–6
16 Jós 13.1–14.15 Lúk 18.1–17 Slm 85.1–14 Okv 13.7–8
17 Jós 15.1–63 Lúk 18.18–43 Slm 86.1–17 Okv 13.9–10
18 Jós 16.1–18.28 Lúk 19.1–27 Slm 87.1–7 Okv 13.11
19 Jós 19.1–20.9 Lúk 19.28–48 Slm 88.1–19 Okv 13.12–14
20 Jós 21.1–22.20 Lúk 20.1–26 Slm 89.1–15 Okv 13.15–16
21 Jós 22.21–23.16 Lúk 20.27–47 Slm 89.16–38 Okv 13.17–19
22 Jós 24.1–33 Lúk 21.1–28 Slm 89.39–52 Okv 13.20–23
23 Dóm 1.1–2.9 Lúk 21.29–22.13 Slm 90.1–91.16 Okv 13.24–25
24 Dóm 2.10–3.31 Lúk 22.14–34 Slm 92.1–93.5 Okv 14.1–2
25 Dóm 4.1–5.31 Lúk 22.35–53 Slm 94.1–23 Okv 14.3–4
26 Dóm 6.1–40 Lúk 22.54–23.12 Slm 95.1–96.13 Okv 14.5–6
27 Dóm 7.1–8.17 Lúk 23.13–43 Slm 97.1–98.9 Okv 14.7–8
28 Dóm 8.18–9.21 Lúk 23.44–24.12 Slm 99.1–9 Okv 14.9–10
29 Dóm 9.22–10.18 Lúk 24.13–53 Slm 100.1–5 Okv 14.11–12
30 Dóm 11.1–12.15 Jóh 1.1–28 Slm 101.1–8 Okv 14.13–14

Maí

1 Dóm 13.1–14.20 Jóh 1.29–51 Slm 102.1–29 Okv 14.15–16
2 Dóm 15.1–16.31 Jóh 2.1–25 Slm 103.1–22 Okv 14.17–19
3 Dóm 17.1–18.31 Jóh 3.1–21 Slm 104.1–23 Okv 14.20–21
4 Dóm 19.1–20.48 Jóh 3.22–4.3 Slm 104.24–35 Okv 14.22–24
5 Dóm 21.1–Rut 1.22 Jóh 4.4–42 Slm 105.1–15 Okv 14.25
6 Rut 2.1–4.22 Jóh 4.43–54 Slm 105.16–37 Okv 14.26–27
7 1Sam 1.1–2.21 Jóh 5.1–23 Slm 105.38–45 Okv 14.28–29
8 1Sam 2.22–4.22 Jóh 5.24–47 Slm 106.1–11 Okv 14.30–31
9 1Sam 5.1–7.17 Jóh 6.1–21 Slm 106.12–31 Okv 14.32–33
10 1Sam 8.1–9.27 Jóh 6.22–42 Slm 106.32–48 Okv 14.34–35
11 1Sam 10.1–11.15 Jóh 6.43–71 Slm 107.1–43 Okv 15.1–3
12 1Sam 12.1–13.22 Jóh 7.1–29 Slm 108.1–14 Okv 15.4
13 1Sam 13.23–14.52 Jóh 7.30–53 Slm 109.1–31 Okv 15.5–7
14 1Sam 15.1–16.23 Jóh 8.1–20 Slm 110.1–7 Okv 15.8–10
15 1Sam 17.1–18.4 Jóh 8.21–30 Slm 111.1–10 Okv 15.11
16 1Sam 18.5–19.24 Jóh 8.31–59 Slm 112.1–10 Okv 15.12–14
17 1Sam 20.1–21.15 Jóh 9.1–41 Slm 113.1–114.8 Okv 15.15–17
18 1Sam 22.1–23.29 Jóh 10.1–21 Slm 115.1–18 Okv 15.18–19
19 1Sam 24.1–25.44 Jóh 10.22–42 Slm 116.1–19 Okv 15.20–21
20 1Sam 26.1–28.25 Jóh 11.1–53 Slm 117.1–2 Okv 15.22–23
21 1Sam 29.1–31.13 Jóh 11.54–12.19 Slm 118.1–18 Okv 15.24–26
22 2Sam 1.1–2.11 Jóh 12.20–50 Slm 118.19–29 Okv 15.27–28
23 2Sam 2.12–3.39 Jóh 13.1–30 Slm 119.1–16 Okv 15.29–30
24 2Sam 4.1–6.23 Jóh 13.31–14.14 Slm 119.17–32 Okv 15.31–32
25 2Sam 7.1–8.18 Jóh 14.15–31 Slm 119.33–48 Okv 15.33
26 2Sam 9.1–11.27 Jóh 15.1–27 Slm 119.49–64 Okv 16.1–3
27 2Sam 12.1–31 Jóh 16.1–33 Slm 119.65–80 Okv 16.4–5
28 2Sam 13.1–39 Jóh 17.1–26 Slm 119.81–96 Okv 16.6–7
29 2Sam 14.1–15.22 Jóh 18.1–24 Slm 119.97–112 Okv 16.8–9
30 2Sam 15.23–16.23 Jóh 18.25–19.22 Slm 119.113–128 Okv 16.10–11
31 2Sam 17.1–29 Jóh 19.23–42 Slm 119.129–152 Okv 16.12–13

Júní

1 2Sam 18.1–19.10 Jóh 20.1–31 Slm 119.153–176 Okv 16.14–15
2 2Sam 19.11–20.13 Jóh 21.1–25 Slm 120.1–7 Okv 16.16–17
3 2Sam 20.14–22.20 Post 1.1–26 Slm 121.1–8 Okv 16.18
4 2Sam 22.21–23.23 Post 2.1–47 Slm 122.1–9 Okv 16.19–20
5 2Sam 23.24–24.25 Post 3.1–26 Slm 123.1–4 Okv 16.21–23
6 1Kon 1.1–53 Post 4.1–37 Slm 124.1–8 Okv 16.24
7 1Kon 2.1–3.3 Post 5.1–42 Slm 125.1–5 Okv 16.25
8 1Kon 3.4–4.34 Post 6.1–15 Slm 126.1–6 Okv 16.26–27
9 1Kon 5.1–6.38 Post 7.1–29 Slm 127.1–5 Okv 16.28–30
10 1Kon 7.1–51 Post 7.30–50 Slm 128.1–6 Okv 16.31–33
11 1Kon 8.1–66 Post 7.51–8.13 Slm 129.1–8 Okv 17.1
12 1Kon 9.1–10.29 Post 8.14–40 Slm 130.1–8 Okv 17.2–3
13 1Kon 11.1–12.19 Post 9.1–25 Slm 131.1–3 Okv 17.4–5
14 1Kon 12.20–13.34 Post 9.26–43 Slm 132.1–18 Okv 17.6
15 1Kon 14.1–15.24 Post 10.1–23a Slm 133.1–3 Okv 17.7–8
16 1Kon 15.25–17.24 Post 10.23b–48 Slm 134.1–3 Okv 17.9–11
17 1Kon 18.1–46 Post 11.1–30 Slm 135.1–21 Okv 17.12–13
18 1Kon 19.1–21 Post 21.1–23 Slm 136.1–26 Okv 17.14–15
19 1Kon 20.1–21.29 Post 12.24–13.15 Slm 137.1–9 Okv 17.16
20 1Kon 22.1–53 Post 13.16–41 Slm 138.1–8 Okv 17.17–18
21 2Kon 1.1–2.25 Post 13.42–14.7 Slm 139.1–24 Okv 17.19–21
22 2Kon 3.1–4.17 Post 14.8–28 Slm 140.1–14 Okv 17.22
23 2Kon 4.18–5.27 Post 15.1–35 Slm 141.1–10 Okv 17.23
24 2Kon 6.1–7.20 Post 15.36–16.15 Slm 142.1–8 Okv 17.24–25
25 2Kon 8.1–9.13 Post 16.16–40 Slm 143.1–12 Okv 17.26
26 2Kon 9.14–10.31 Post 17.1–34 Slm 144.1–15 Okv 17.27–28
27 2Kon 10.32–12.21 Post 18.1–22 Slm 145.1–21 Okv 18.1
28 2Kon 13.1–14.29 Post 18.23–19.12 Slm 146.1–10 Okv 18.2–3
29 2Kon 15.1–16.20 Post 19.13–41 Slm 147.1–20 Okv 18.4–5
30 2Kon 17.1–18.12 Post 20.1–38 Slm 148.1–14 Okv 18.6–7

Júlí

1 2Kon 18.13–19.37 Post 21.1–16 Slm 149.1–9 Okv 18.8
2 2Kon 20.1–22.2 Post 21.17–36 Slm 150.1–6 Okv 18.9–10
3 2Kon 22.3–23.30 Post 21.37–22.16 Slm 1.1–6 Okv 18.11–12
4 2Kon 23.31–25.30 Post 22.17–23.10 Slm 2.1–12 Okv 18.13
5 1Kro 1.1–2.17 Post 23.11–35 Slm 3.1–8 Okv 18.14–15
6 1Kro 2.18–4.4 Post 24.1–27 Slm 4.1–9 Okv 18.16–18
7 1Kro 4.5–5.17 Post 25.1–27 Slm 5.1–13 Okv 18.19
8 1Kro 5.18–6.81 Post 26.1–32 Slm 6.1–10 Okv 18.20–21
9 1Kro 7.1–8.40 Post 27.1–20 Slm 7.1–17 Okv 18.22
10 1Kro 9.1–10.14 Post 27.21–44 Slm 8.1–9 Okv 18.23–24
11 1Kro 11.1–12.18 Post 28.1–31 Slm 9.1–12 Okv 19.1–3
12 1Kro 12.19–14.17 Róm 1.1–17 Slm 9.13–20 Okv 19.4–5
13 1Kro 15.1–16.36 Róm 1.18–32 Slm 10.1–15 Okv 19.6–7
14 1Kro 16.37–18.17 Róm 2.1–24 Slm 10.16–18 Okv 19.8–9
15 1Kro 19.1–21.30 Róm 2.25–3.8 Slm 11.1–7 Okv 19.10–12
16 1Kro 22.1–23.32 Róm 3.9–31 Slm 12.1–8 Okv 19.13–14
17 1Kro 24.1–26.11 Róm 4.1–12 Slm 13.1–6 Okv 19.15–16
18 1Kro 26.12–27.34 Róm 4.13–5.5 Slm 14.1–7 Okv 19.17
19 1Kro 28.1–29.30 Róm 5.6–21 Slm 15.1–5 Okv 19.18–19
20 2Kro 1.1–3.17 Róm 6.1–23 Slm 16.1–11 Okv 19.20–21
21 2Kro 4.1–6.11 Róm 7.1–13 Slm 17.1–15 Okv 19.22–23
22 2Kro 6.12–8.10 Róm 7.14–8.8 Slm 18.1–15 Okv 19.24–25
23 2Kro 8.11–10.19 Róm 8.9–21 Slm 18.16–36 Okv 19.26
24 2Kro 11.1–13.22 Róm 8.22–39 Slm 18.37–50 Okv 19.27–29
25 2Kro 14.1–16.14 Róm 9.1–21 Slm 19.1–15 Okv 20.1
26 2Kro 17.1–18.34 Róm 9.22–10.13 Slm 20.1–10 Okv 20.2–3
27 2Kro 19.1–20.37 Róm 10.14–11.12 Slm 21.1–14 Okv 20.4–6
28 2Kro 21.1–23.21 Róm 11.13–36 Slm 22.1–18 Okv 20.7
29 2Kro 24.1–25.28 Róm 12.1–21 Slm 22.19–32 Okv 20.8–10
30 2Kro 26.1–28.27 Róm 13.1–14 Slm 23.1–6 Okv 20.11
31 2Kro 29.1–36 Róm 14.1–23 Slm 24.1–10 Okv 20.12

Ágúst

1 2Kro 30.1–31.21 Róm 15.1–22 Slm 25.1–14 Okv 20.13–15
2 2Kro 32.1–33.13 Róm 15.23–16.7 Slm 25.15–22 Okv 20.16–18
3 2Kro 33.14–34.33 Róm 16.8–27 Slm 26.1–12 Okv 20.19
4 2Kro 35.1–36.23 1Kor 1.1–17 Slm 27.1–6 Okv 20.20–21
5 Esr 1.1–2.70 1Kor 1.18–2.5 Slm 27.7–14 Okv 20.22–23
6 Esr 3.1–4.24 1Kor 2.6–3.4 Slm 28.1–9 Okv 20.24–25
7 Esr 5.1–6.22 1Kor 3.5–23 Slm 29.1–11 Okv 20.26–27
8 Esr 7.1–8.20 1Kor 4.1–21 Slm 30.1–13 Okv 20.28–30
9 Esr 8.21–9.15 1Kor 5.1–13 Slm 31.1–9 Okv 21.1–2
10 Esr 10.1–44 1Kor 6.1–20 Slm 31.10–19 Okv 21.3
11 Neh 1.1–3.14 1Kor 7.1–24 Slm 31.20–25 Okv 21.4
12 Neh 3.15–5.13 1Kor 7.25–40 Slm 32.1–11 Okv 21.5–7
13 Neh 5.14–7.60 1Kor 8.1–13 Slm 33.1–12 Okv 21.8–10
14 Neh 7.61–9.21 1Kor 9.1–18 Slm 33.13–23 Okv 21.11–12
15 Neh 9.22–10.39 1Kor 9.19–10.13 Slm 34.1–10 Okv 21.13
16 Neh 11.1–12.26 1Kor 10.14–11.2 Slm 34.11–22 Okv 21.14–16
17 Neh 12.27–13.31 1Kor 11.3–16 Slm 35.1–16 Okv 21.17–18
18 Est 1.1–3.15 1Kor 11.17–34 Slm 35.17–28 Okv 21.19–20
19 Est 4.1–7.10 1Kor 12.1–26 Slm 36.1–13 Okv 21.21–22
20 Est 8.1–10.3 1Kor 12.27–13.13 Slm 37.1–11 Okv 21.23–24
21 Job 1.1–3.26 1Kor 14.1–17 Slm 37.12–29 Okv 21.25–26
22 Job 4.1–7.21 1Kor 14.18–40 Slm 37.30–40 Okv 21.27
23 Job 8.1–11.20 1Kor 15.1–28 Slm 38.1–23 Okv 21.28–29
24 Job 12.1–15.35 1Kor 15.29–58 Slm 39.1–14 Okv 21.30–31
25 Job 16.1–19.29 1Kor 16.1–24 Slm 40.1–10 Okv 22.1
26 Job 20.1–22.30 2Kor 1.1–11 Slm 40.11–18 Okv 22.2–4
27 Job 23.1–27.23 2Kor 1.12–2.11 Slm 41.1–14 Okv 22.5–6
28 Job 28.1–30.31 2Kor 2.12–17 Slm 42.1–12 Okv 22.7
29 Job 31.1–33.33 2Kor 3.1–18 Slm 43.1–5 Okv 22.8–9
30 Job 34.1–36.33 2Kor 4.1–12 Slm 44.1–8 Okv 22.10–12
31 Job 37.1–39.30 2Kor 4.13–5.10 Slm 44.9–27 Okv 22.13

September

1 Job 40.1–42.17 2Kor 5.11–21 Slm 45.1–18 Okv 22.14
2 Préd 1.1–3.22 2Kor 6.1–13 Slm 46.1–12 Okv 22.15
3 Préd 4.1–6.12 2Kor 6.14–7.7 Slm 47.1–10 Okv 22.16
4 Préd 7.1–9.18 2Kor 7.8–16 Slm 48.1–15 Okv 22.17–19
5 Préd 10.1–12.14 2Kor 8.1–15 Slm 49.1–21 Okv 22.20–21
6 Ljl 1.1–4.16 2Kor 8.16–24 Slm 50.1–23 Okv 22.22–23
7 Ljl 5.1–8.14 2Kor 9.1–15 Slm 51.1–21 Okv 22.24–25
8 Jes 1.1–2.22 2Kor 10.1–18 Slm 52.1–11 Okv 22.26–27
9 Jes 3.1–5.30 2Kor 11.1–15 Slm 53.1–7 Okv 22.28–29
10 Jes 6.1–7.25 2Kor 11.16–33 Slm 54.1–9 Okv 23.1–3
11 Jes 8.1–9.21 2Kor 12.1–10 Slm 55.1–24 Okv 23.4–5
12 Jes 10.1–11.16 2Kor 12.11–21 Slm 56.1–14 Okv 23.6–8
13 Jes 12.1–14.32 2Kor 13.1–14 Slm 57.1–12 Okv 23.9–11
14 Jes 15.1–18.7 Gal 1.1–24 Slm 58.1–12 Okv 23.12
15 Jes 19.1–21.17 Gal 2.1–16 Slm 59.1–18 Okv 23.13–14
16 Jes 22.1–24.23 Gal 2.17–3.9 Slm 60.1–14 Okv 23.15–16
17 Jes 25.1–28.13 Gal 3.10–22 Slm 61.1–9 Okv 23.17–18
18 Jes 28.14–30.11 Gal 3.23–4.31 Slm 62.1–13 Okv 23.19–21
19 Jes 30.12–33.12 Gal 5.1–12 Slm 63.1–12 Okv 23.22
20 Jes 33.13–36.22 Gal 5.13–26 Slm 64.1–11 Okv 23.23
21 Jes 37.1–38.22 Gal 6.1–18 Slm 65.1–14 Okv 23.24–25
22 Jes 39.1–41.16 Ef 1.1–23 Slm 66.1–20 Okv 23.26–28
23 Jes 41.17–43.13 Ef 2.1–22 Slm 67.1–8 Okv 23.29–35
24 Jes 43.14–45.10 Ef 3.1–21 Slm 68.1–17 Okv 24.1–2
25 Jes 45.11–48.11 Ef 4.1–16 Slm 68.18–36 Okv 24.3–4
26 Jes 48.12–50.11 Ef 4.17–32 Slm 69.1–18 Okv 24.5–6
27 Jes 51.1–53.12 Ef 5.1–33 Slm 69.19–37 Okv 24.7
28 Jes 54.1–57.13 Ef 6.1–24 Slm 70.1–6 Okv 24.8
29 Jes 57.14–59.21 Fil 1.1–26 Slm 71.1–24 Okv 24.9–10
30 Jes 60.1–62.5 Fil 1.27–2.18 Slm 72.1–20 Okv 24.11–12

Október

1 Jes 62.2–65.25 Fil 2.19–3.4a Slm 73.1–28 Okv 24.13–14
2 Jes 66.1–24 Fil 3.4b–21 Slm 74.1–23 Okv 24.15–16
3 Jer 1.1–2.30 Fil 4.1–23 Slm 75.1–11 Okv 24.17–20
4 Jer 2.31–4.18 Kól 1.1–20 Slm 76.1–13 Okv 24.21–22
5 Jer 4.19–6.14 Kól 1.21–2.7 Slm 77.1–21 Okv 24.23–25
6 Jer 6.15–8.7 Kól 2.8–23 Slm 78.1–31 Okv 24.26
7 Jer 8.8–9.26 Kól 3.1–17 Slm 78.32–55 Okv 24.27
8 Jer 10.1–11.23 Kól 3.18–4.18 Slm 78.56–72 Okv 24.28–29
9 Jer 12.1–14.10 1Þess 1.1–2.9 Slm 79.1–13 Okv 24.30–34
10 Jer 14.11–16.15 1Þess 2.10–3.13 Slm 80.1–20 Okv 25.1–5
11 Jer 16.16–18.23 1Þess 4.1–5.3 Slm 81.1–17 Okv 25.6–7
12 Jer 19.1–21.14 1Þess 5.4–28 Slm 82.1–8 Okv 25.8–10
13 Jer 22.1–23.20 2Þess 1.1–12 Slm 83.1–19 Okv 25.11–14
14 Jer 23.21–25.38 2Þess 2.1–17 Slm 84.1–13 Okv 25.12
15 Jer 26.1–27.22 2Þess 3.1–18 Slm 85.1–14 Okv 25.16
16 Jer 28.1–29.32 1Tím 1.1–20 Slm 86.1–17 Okv 25.17
17 Jer 30.1–31.26 1Tím 2.1–15 Slm 87.1–7 Okv 25.18–19
18 Jer 31.27–32.44 1Tím 3.1–16 Slm 88.1–19 Okv 25.20–22
19 Jer 33.1–34.22 1Tím 4.1–16 Slm 89.1–15 Okv 25.23–24
20 Jer 35.1–36.32 1Tím 5.1–25 Slm 89.16–38 Okv 25.25–27
21 Jer 37.1–38.28 1Tím 6.1–21 Slm 89.39–52 Okv 25.28
22 Jer 39.1–41.18 2Tím 1.1–18 Slm 90.1–91.16 Okv 26.1–2
23 Jer 42.1–44.23 2Tím 2.1–21 Slm 92.1–93.5 Okv 26.3–5
24 Jer 44.24–47.7 2Tím 2.22–3.17 Slm 94.1–23 Okv 26.6–8
25 Jer 48.1–49.22 2Tím 4.1–22 Slm 95.1–96.13 Okv 26.9–12
26 Jer 49.23–50.46 Tít 1.1–16 Slm 97.1–98.9 Okv 26.13–16
27 Jer 51.1–53 Tít 2.1–15 Slm 99.1–9 Okv 26.17
28 Jer 51.54–52.34 Tít 3.1–15 Slm 100.1–5 Okv 26.18–19
29 Hlj 1.1–2.19 Fílm 1.1–25 Slm 101.1–8 Okv 26.20
30 Hlj 2.20–3.66 Heb 1.1–14 Slm 102.1–29 Okv 26.21–22
31 Hlj 4.1–5.22 Heb 2.1–18 Slm 103.1–22 Okv 26.23

Nóvember

1 Esk 1.1–3.15 Heb 3.1–19 Slm 104.1–23 Okv 26.24–26
2 Esk 3.16–6.14 Heb 4.1–16 Slm 104.24–35 Okv 26.27
3 Esk 7.1–9.11 Heb 5.1–14 Slm 105.1–15 Okv 26.28
4 Esk 10.1–11.25 Heb 6.1–20 Slm 105.16–37 Okv 27.1–2
5 Esk 12.1–14.11 Heb 7.1–17 Slm 105.38–45 Okv 27.3
6 Esk 14.12–16.42 Heb 7.18–28 Slm 106.1–11 Okv 27.4–6
7 Esk 16.43–17.24 Heb 8.1–13 Slm 106.12–31 Okv 27.7–9
8 Esk 18.1–19.14 Heb 9.1–10 Slm 106.32–48 Okv 27.10
9 Esk 20.1–49 Heb 9.11–28 Slm 107.1–43 Okv 27.11
10 Esk 21.1–22.31 Heb 10.1–17 Slm 108.1–14 Okv 27.12
11 Esk 23.1–49 Heb 10.18–39 Slm 109.1–31 Okv 27.13
12 Esk 24.1–26.21 Heb 11.1–16 Slm 110.1–7 Okv 27.14
13 Esk 27.1–28.26 Heb 11.17–31 Slm 111.1–10 Okv 27.15–16
14 Esk 29.1–30.26 Heb 11.32–12.13 Slm 112.1–10 Okv 27.17
15 Esk 31.1–32.32 Heb 12.14–29 Slm 113.1–114.8 Okv 27.18–20
16 Esk 33.1–34.31 Heb 13.1–25 Slm 115.1–18 Okv 27.21–22
17 Esk 35.1–36.38 Jak 1.1–18 Slm 116.1–19 Okv 27.23–27
18 Esk 37.1–38.23 Jak 1.19–2.17 Slm 117.1–2 Okv 28.1
19 Esk 39.1–40.27 Jak 2.18–3.18 Slm 118.1–18 Okv 28.2
20 Esk 40.28–41.26 Jak 4.1–17 Slm 118.19–29 Okv 28.3–5
21 Esk 42.1–43.27 Jak 5.1–20 Slm 119.1–16 Okv 28.6–7
22 Esk 44.1–45.12 1Pét 1.1–12 Slm 119.17–32 Okv 28.8–10
23 Esk 45.13–46.24 1Pét 1.13–2.10 Slm 119.33–48 Okv 28.11
24 Esk 47.1–48.35 1Pét 2.11–3.7 Slm 119.49–64 Okv 28.12–13
25 Dan 1.1–2.23 1Pét 3.8–4.6 Slm 119.65–80 Okv 28.14
26 Dan 2.24–3.30 1Pét 4.7–5.14 Slm 119.81–96 Okv 28.15–16
27 Dan 4.1–37 2Pét 1.1–21 Slm 119.97–112 Okv 28.17–18
28 Dan 5.1–31 2Pét 2.1–22 Slm 119.113–128 Okv 28.19–20
29 Dan 6.1–28 2Pét 3.1–18 Slm 119.129–152 Okv 28.21–22
30 Dan 7.1–28 1Jóh 1.1–10 Slm 119.153–176 Okv 28.23–24

Desember

1 Dan 8.1–27 1Jóh 2.1–17 Slm 120.1–7 Okv 28.25–26
2 Dan 9.1–11.1 1Jóh 2.18–3.6 Slm 121.1–8 Okv 28.27–28
3 Dan 11.2–35 1Jóh 3.7–24 Slm 122.1–9 Okv 29.1
4 Dan 11.36–12.13 1Jóh 4.1–21 Slm 123.1–4 Okv 29.2–4
5 Hós 1.1–3.5 1Jóh 5.1–21 Slm 124.1–8 Okv 29.5–8
6 Hós 4.1–5.15 2Jóh 1.1–13 Slm 125.1–5 Okv 29.9–11
7 Hós 6.1–9.17 3Jóh 1.1–14 Slm 126.1–6 Okv 29.12–14
8 Hós 10.1–14.9 Júd 1.1–25 Slm 127.1–5 Okv 29.15–17
9 Jl 1.1–3.21 Opb 1.1–20 Slm 128.1–6 Okv 29.18
10 Am 1.1–3.15 Opb 2.1–17 Slm 129.1–8 Okv 29.19–20
11 Am 4.1–6.14 Opb 2.18–3.6 Slm 130.1–8 Okv 29.21–22
12 Am 7.1–9.15 Opb 3.7–22 Slm 131.1–3 Okv 29.23
13 Ób 1.1–21 Opb 4.1–11 Slm 132.1–18 Okv 29.24–25
14 Jón 1.1–4.11 Opb 5.1–14 Slm 133.1–3 Okv 29.26–27
15 Mík 1.1–4.13 Opb 6.1–17 Slm 134.1–3 Okv 30.1–4
16 Mík 5.1–7.20 Opb 7.1–17 Slm 135.1–21 Okv 30.5–6
17 Nah 1.1–3.19 Opb 8.1–13 Slm 136.1–26 Okv 30.7–9
18 Hab 1.1–3.19 Opb 9.1–21 Slm 137.1–9 Okv 30.10
19 Sef 1.1–3.20 Opb 10.1–11 Slm 138.1–8 Okv 30.11–14
20 Hag 1.1–2.23 Opb 11.1–19 Slm 139.1–24 Okv 30.15–16
21 Sak 1.1–21 Opb 12.1–13.1a Slm 140.1–14 Okv 30.17
22 Sak 2.1–3.10 Opb 13.1b–18 Slm 141.1–10 Okv 30.18–20
23 Sak 4.1–5.11 Opb 14.1–20 Slm 142.1–8 Okv 30.21–23
24 Sak 6.1–7.14 Opb 15.1–8 Slm 143.1–12 Okv 30.24–28
25 Sak 8.1–23 Opb 16.1–21 Slm 144.1–15 Okv 30.29–31
26 Sak 9.1–17 Opb 17.1–18 Slm 145.1–21 Okv 30.32
27 Sak 10.1–11.17 Opb 18.1–24 Slm 146.1–10 Okv 30.33
28 Sak 12.1–13.9 Opb 19.1–21 Slm 147.1–20 Okv 31.1–7
29 Sak 14.1–21 Opb 20.1–15 Slm 148.1–14 Okv 31.8–9
30 Mal 1.1–2.17 Opb 21.1–27 Slm 149.1–9 Okv 31.10–24
31 Mal 3.1–4.6 Opb 22.1–21 Slm 150.1–6 Okv 31.25–31