Ættartala

1 Ættartala Jesú Krists, sonar Davíðs, sonar Abrahams. 2 Abraham gat Ísak, Ísak gat Jakob, Jakob gat Júda og bræður hans. 3 Júda gat Peres og Sara við Tamar, Peres gat Esrom, Esrom gat Ram, 4 Ram gat Ammínadab, Ammínadab gat Nakson, Nakson gat Salmon, 5 Salmon gat Bóas við Rahab og Bóas gat Óbeð við Rut. Óbeð gat Ísaí 6 og Ísaí gat Davíð konung.
Davíð gat Salómon við konu Úría, 7 Salómon gat Róbóam, Róbóam gat Abía, Abía gat Asaf, 8 Asaf gat Jósafat, Jósafat gat Jóram, Jóram gat Ússía, 9 Ússía gat Jótam, Jótam gat Akas, Akas gat Esekía, 10 Esekía gat Manasse, Manasse gat Amos, Amos gat Jósía. 11 Jósía gat Jekonja og bræður hans á tíma útlegðarinnar í Babýlon.
12 Eftir útlegðina í Babýlon gat Jekonja Sealtíel, Sealtíel gat Serúbabel, 13 Serúbabel gat Abíúd, Abíúd gat Eljakím, Eljakím gat Asór, 14 Asór gat Sadók, Sadók gat Akím, Akím gat Elíúd, 15 Elíúd gat Eleasar, Eleasar gat Mattan, Mattan gat Jakob 16 og Jakob gat Jósef, mann Maríu, en hún ól Jesú sem kallast Kristur.
17 Þannig eru alls fjórtán ættliðir frá Abraham til Davíðs, fjórtán ættliðir frá Davíð fram að útlegðinni í Babýlon og fjórtán ættliðir frá útlegðinni til Krists.